office@inspirepartner.ro

SUBMASURA 6.2

  Home / SUBMASURA 6.2

SUBMASURA 6.2

Sprijin pentru investitii in crearea  si dezvoltarea de activitati neagricole

Update 11 noiembrie. Sesiune de depunere proiecte s-a inchis in primele 5 zile de la deschidere, bugetul fiind depasit de 6 ori

Update 15 octombrie. S-a publicat ghidul solicitantului in varianta finala. Il puteti descarca AICI

Anexa 7 finala o gasiti AICI

Sesiunea de depunere proiecte va incepe pe 29 octombrie, conform calendarului de depunere. Il puteti accesa AICI. Se vor depune in prima luna proiectele cu minim 40 puncte.

Update 27 septembrie 2021. S-a publicat calendarul revizuit al lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 6.2 se va lansa in luna OCTOMBRIE 2021. Calendarul il puteti vizualiza AICI

Update: S-a publicat calendarul orientativ al lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 6.2 se va lansa in luna SEPTEMBRIE 2021

S-a schimbat grila de punctaj. Noua grila de punctaj o regasiti AICI

Noutatea costa in faptul ca s-au introdus 2 noi domenii de activitate punctate in grila:

 1. Proiecte ce propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului(ex:reciclare,fabricare peleți)-Maxim 50pc
 2. Proiecte ce propun spre finanțare servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software- Maxim 35pc
Aplica acum!

Proiecte cu cele mai mari sanse de finantare (conform Ghidului Consultativ)

I. PROIECTE CU 55 PUNCTE (MAXIMUM DE PUNCTAJ ACORDAT)

Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri, acvatice, etc), în zone cu potențial turistic ridicat. Nu se incadreaza aici bungalow-urile, casutele, campingurile (acestea obtin maxim 45 puncte daca sunt in localitatile de mai jos si sunt detaliate la pc III)

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri, acvatice, etc)
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Localitatea sa se incadreze in una din zonele cu potential turistic ridicat. Lista cu cele 17 localitati o gasiti AICI:

II. PROIECTE CU 50 PUNCTE

 1. Proiectul vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare)

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare)
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)

2. Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri, acvatice,etc), în zone cu potențial turistic ridicat. Nu se incadreaza aici bungalow-urile, casutele, campingurile (acestea obtin maxim 55 puncte si sunte detaliate la pc III)

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri, acvatice,etc)
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Localitatea sa se incadreze in una din zonele cu potential turistic ridicat din urmatoarea LISTA (alta decat cea de la pc I)

3. Proiectul vizează activități de producție din materiale reciclate. De ex fabricare peleti:

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, pe care o gasiti AICI.
 • Proiectul consta in activități care vizează protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți), conform prioritizarii din Anexa 7.
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)

III. PROIECTE CU 45 PUNCTE

 1. Proiectul vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat pe care gasiti la punctul I. (de ex-bungalow, casute, camping, glamping, etc)

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat (de ex-bungalow, casute, camping, glamping, etc)
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Localitatea sa se incadreze in una din zonele cu potential turistic ridicat din urmatoarea LISTA (o gasiti si la punctul I)

2. Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri), în zone cu potențial turistic ridicat.

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri), în zone cu potențial turistic ridicat
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Localitatea sa se incadreze in una din zonele cu potential turistic ridicat din urmatoarea LISTA (alta decat la punctele anterioare). Se iau in calcul doar localitatile care sunt marcate cu „X” pe coloana 2.1 si 2.2.

3. Proiectul vizează activități de producție:

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, pe care o gasiti AICI.
 • Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile)
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)

Daca proiectul dumneavoastra respecta criteriile de mai sus, va rugam sa ne contactati.

În cadrul acestui ghid apar și alte domenii de diversificare detaliate în continuare, astfel:

DOMENIILE DE DIVERSIFICARE acoperite in cadrul submasurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversificăactivitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);  
 • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural;
 • Sediul social si punctul de lucru al solicitantului trebuie sa fie situat in spatiul rural;
 • Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului

CATI BANI PUTETI OBTINE

 • 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect
 • Sprijinul public este 100% nerambursnil. Nu se solicita contributie proprie.
Aplica acum!

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE

 1. Terenuri cu sau fara constructie, in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 2. Construirea si amenajarea de parcuri pentru rulote, camping, casute, bungalow-uri conform cod CAEN 5530. Pentru construirea de căsuțe capacitatea de cazare construita/ modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalow-uri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare)
 • Achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.). Solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri
 • Infiintare de puncte Gastronomice Locale. Acestea sunt “unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuințelor din mediul rural, unde se prepară și se servesc produse culinare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producția primară de la niveluI exptoatației proprii, precum și de la producătorii locali sau din unități autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentetor.”
 • Infiintarea de unitati de productie in diferite domenii, mai putin cele agricole (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Infiintarea de unitati de activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Infiintarea de cabinet medicale, inclusive stomatologice si veterinare
 • Infiintarea de unitati de prestari servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).
 • Achizitionarea mijloacelelor de transport specializate:
 • Ambulanta umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Masina de maturat carosabilul;
 • Auto betoniera;
 • Autovidanja;
 • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
 • Ambulanta veterinara, masina de transport funerar
 • Ambarcatiuni:
 • barci cu rame, canotaci, caiace, canoe, barci cu vele
 • ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 • ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului turistilor
 • Serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu sunt considerate servicii de transport si se pot achiziționa vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE

 • cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
 • cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;

Ghidul Consultativ, pe care il puteti descarca AICI

Grila de punctaj consultativa o gasiti AICI

Lista codurilor CAEN eligibile pentru productie o gasiti AICI

Lista zonelor cu potential turistic ridicat finantate prin Submasura 6.2 o gasiti AICI

Pentru a calcula punctajul pe care il puteti obtine va rugam sa ne contactati la adreasa de email fonduri@inspirepartner.ro sau pe tel/whatsapp 0786257540 sau prin formularul Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO