office@inspirepartner.ro

Microindustrializare

  Home / Microindustrializare

Microindustrializare

MICROINDUSTRIALIZARE  “FABRICAT ÎN ROMÂNIA”

 Valoare finantata: 100.000 euro (500.000 lei)

Aport propriu: Minim 25% (al 4-lea criteriu de departajare)

 Bugetul schemei pentru anul 2022: 50.000.000 lei. Finantarea a 100 de beneficiari in 2022, urmand ca pana in anul 2027 sa se finanteze inca 400 de companii.

Pentru o evaluare gratuita a sanselor de finantare Aplica acum!

 Cand se poate aplica:

 Data aplicarii se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis. Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 20 de zile

 Cine poate aplica:

 IMM -uri infiintate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv, care desfăşoară activităţi in clasa C- Industria prelucrătoare (industria alimentara, textila, a mestesugurilor, prelucrarii lemnului, fabricarea hartiei si tiparire, fabricarea de masini si de produse: chimice, farmaceutice, metalurgice, din plastic, metal si a echipamentelor electronice si optice)

Codurile CAEN cu cele mai mari sanse de finatare sunt cele de pe culoarea verde si le gasiti AICI

Cheltuieli eligibile:

a) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. Lista echipamentelor tehnologice o gasiti AICI

In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare.

b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare.

c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la pct. a).

(2) Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(3) Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, in limita a 5.000 lei pentru crearea unui loc de munca si 10.000 lei pentru crearea a 2 locuri de munca.

f) Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

g) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare;

h) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei

Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurilor “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”  sau Horeca; sau daca au atins plafonul de minimis de 200.000 euro in ultimii 3 ani financiari.

Cine are cele mai mari sanse de finantare conform grilei de punctaj:

 1. Societatile care au obtinut profit in 2021
 2. Societatile care au autorizat codurile CAEN de pe culoarea verde si au desfasurat activitatea respectiva cel putin 2 ani. Lista codurilor CAEN o gasiti AICI
 3. Intreprinderile cu un numar mediu de cel puţin 3 angajati la 31.12.2021. Au sanse mari de finantare companiile cu multi angajati in 2021.
 4. Societatile care creaza 2 locuri de munca.
 5. Societatile care folosesc finantarea in proportie de minim 60% in echipamente tehnologice. Lista echipamentelor o gasiti AICI.
 6. Aport propriu de min 25%
 7. Proiectul prevede achizitia de panouri solare, fotovoltaice.

Criterii de departajare:

 1. Societatea are profit in 2021
 2. Se creeaza si se mentin 2 locuri de munca
 3. Numarul de angajati din 2021
 4. Valoarea aportului propriu
 5. Data si ora inscrierii in program

In concluzie, sanse de obtinere a finantarii au companiile care fac 100 puncte, au avut multi angajati in 2021 si vin cu aport propriu mai mare de 25%.

Ghidul in varianta consultativa il gasiti AICI

Grila de punctaj o gasiti AICI

Pentru o evaluare gratuita a sanselor de finantare Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO