office@inspirepartner.ro

Ajutor Horeca 20%

  Home / Ajutor Horeca 20%

Ajutor Horeca 20%

Update 27 iulie 2021

Sesiune de depunere proiecte inchisa

Termenul maxim de semnare a contractelor este decembrie 2021, iar de obtinere a finantarii este iunie 2022.

Update 19 iulie 2021

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat astăzi, 19 iulie 2021 ca sesiunea de depunere pentru Grantul Horeca20% va fi prelungită cu o săptămână, până la 26 iulie 2021.

Update 23 iunie 2021:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul schemei “Horeca” prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul electronic de înscriere în cadrul “schemei Horeca” va fi activ pe link-ul 
granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE MARȚI, 29 IUNIE 2021, ora 10.00.

Formularul de înscriere va rămâne activ timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până Marti, 20 iulie 2021, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere.

Pasi de urmat pentru obtinerea finantarii:

 1. Semnarea contractului de consultanta atasat
 2. Obtinerea semnaturii electronica (pentru cei care nu o au)
 3. Crearea contului in platforma granturi.imm.gov.ro
 4. Adaugarea companiei in contul creat
 5. Obtinerea raportului de expertiza contabila
 6. Pregatirea documentelor si semnarea lor electronica
 7. Completarea cererii de finantare

Ajutorul de stat se acordă sub forma unor granturi ce reprezintă 20% din reducerea cifrei de afaceri din anul 2020 față de cifra de afaceri din anul 2019. Suma maximă de care beneficiază un operator economic este de 800.000 euro

Aplica acum!

Update 14.04.2021

S-a lansat in dezbatere publica procedura de implementare a schemei de ajutor de stat Horeca 20%. Varianta finala urmeaza sa se publice dupa ce se incheie consultarile.

Noutati introduse in dezbatere publica:

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Documentul complet poate fi consultat la adresa: http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica?fbclid=IwAR1RQ-DgUYTaSK0ple2fMkG5O7UOzNoTZJsufz3SN8BxVI2Pr-wcX3QH4OY

Beneficiari:

 • Agenții de turism licentiate
 • Structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate
 • Structuri de alimentație
 • Ghizi turistici

Coduri CAEN eligibile pentru finantare:

7911 Activități ale agențiilor turistice;

7912 Activități ale tur operatorilor;

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică; inclusiv ghizii de turism care desfășoară activități conform  acestui cod caen.

5510 Hotel și alte facilități de cazare;

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe;

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

5590 Alte servicii de cazare;

5610 Restaurante;

5621 Activități de alimentație pentru evenimente;

5629 Alte activități de alimentație;

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturii.

Calendar orientativ al schemei de ajutor Horeca:

 • Semnarea contractelor de finantare- pana la 31 decembrie 2021
 • Decontarea banilor- pana la 30 iunie 2022.

Cum se calculeaza ajutorul de stat Horeca:

 • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
 • pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Cheltuieli eligibile:

 • Lista cheltuielilor eligibie va fi publicata ulterior in proccedura de implementare. Acestea vor fi in legătura cu activitatea pentru care se solicita ajutor.
 • Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni cf “Art. 5. – Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.”

Cine va primi ajutor:

Toti cei care vor depune solitare online si care se vor incadra in conditiile de eligibilitate. Transmiteti-ne acum un email la adresa office@inspireconsulting.ro si verificam daca va incadrati pentru obtinerea ajutorului de stat. „Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.”

Tarife pentru consultanta privind intocmirea si depunerea documetelor pentru fiecare etapa:

Etapa I: Analiza eligibilitate – gratuita

Etapa II: pregatirea documentelor si depunerea online a proiectului: 1500 lei

Etapa III:
Redactarea si depunerea online a clarificarilor la solicitarile de informatii suplimentare, daca sunt solicitate de catre MEAT
Consultanta privind semnarea si depunerea online a contractului de finantare in etapa de contractare.
Consultanta privind intocmirea cererilor de plata, in etapa de plata a ajutorului de stat nerambursabil.
Comisionul pentru serviciile noastre din etapa III este de 4,7% din valoarea proiectului (minim 4000lei) si se plateste dupa obtinerea finantarii.
In cazul in care nu se obtine finantarea, nu se mai percepe comisionul.

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO