office@inspirepartner.ro

Tanarul fermier

  Home / Tanarul fermier

Tanarul fermier

Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Aplica acum!

Valoarea sprijinului nerambursabil 100%

 • 70 000 de euro pentru exploatatiile care integreaza in planul de afaceri operatiuni de conditionare – procesare sau agricultura ecologica pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatatiile care integreaza in planul de afaceri operatiuni de conditionare – procesare sau agricultura ecologica pentru exploatatiile 12.000 € SO si 29.999 SO
 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei ani (inclusiv pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului  de finantare.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

Tanarul fermier (cu varsta pana la 40 ani), inregistrat si autorizat ca:

 • persoana fizica autorizata (PFA);
 • titular al unei intreprinderi individuale (II);
 • titular al unei intreprinderi familiale (IF);

Persoana juridica (SRL) unde tanarul fermier este

 • asociat unic si administrator
 • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare.

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori.

Conditii pentru gestionarea eficienta a planului de afaceri:

 1. Tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul in UAT-ul in care exploatatia este  inregistrata, in maxim 6 luni de la data semnarii  Contractului de finantar
 1. In cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, este sau va fi incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT (maxim 75km) in care este inregistrata  exploatatia, in maxim 6 luni luni de la data semnarii  Contractului de finantare
 • , in maxim 6 luni de la data semnarii  Contractului de finantare
 • Pentru studentii inscrisi la cursuri cu frecventa (la zi) care doresc sa acceseze sprijin, unitatea de invatamant frecventata (facultatea) la care sunt inscrisi trebuie sa se afle in acelasi UAT in care este inregistrata exploatatia agricola sau in zona limitrofa a acesteia. In caz contrar, acestia  au optiunea ca in termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului sa opteze fie pentru o facultate in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia, fie pentru modul de invatamant cu frecventa redusa (fara frecventa/ prin corespondenta) indiferent de localizarea unitatii de invatamant frecventate

Aplica acum!

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO. Calcularea SO se poate face pe site-ul Afir: https://so.afir.info/
 • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
 • Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.
 • Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare

Cheltuieli eligibile:

 • Capital de lucru (salarii, chirii, plata utilitati, etc)
 • Achizitia de teren sau material biologic
 • Efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol(daca e cazul)
 • activitati de protectie a mediului (gestionarea efiecienta a gunoiului de grajd)
 • construire si modernizare cladiri cu destinatie agroalimentara,
 • achizitiei de echipamente in vederea cresterii performantei economice a exploatatiei
 • Activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, indiferent de natura acestora.

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier  la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.

Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.

In situatia in care, o exploatatie se preia de la propria Persoana Fizica, aceasta trebuie sa preia integral exploatatia agricola detinuta, fara a primi punctaj la selectie. De asemenea, preluarea unei exploatatii de la sot/ sotie trebuie sa fie integrala si nu beneficiaza de punctaj la selectie, pentru preluarea integrala a exploatatiilor agricole

Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa;

 • implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de  6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata

Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de  plata).

 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Planul de afaceri  trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii (obiective):

 • indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala)  conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);
Aplica acum!

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale (studii medii/superioare, formare profesionala prin studii/ curs de calificare, angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate pana la solicitarea celei de-a doua transe de plata)
 • prezinta un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul, sediul social precum si locul de munca – in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)  in care este inregistrata exploatatia sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri;
 • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
 • infiintarea platformelor/ amenajarilor privind gestionarea gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a contractului cu mai mult de 15%.

Pentru exploatatiile pomicole si cele care vizeaza viticultura

In cazul infiintarii si reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de implementare (STP), exceptand culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, care pot fi infiintate pe tot teritoriul national. Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate in UAT-urile care au nota de favorabilitate potentata ≥2,00.

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de  struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole din urmatoarea LISTA

In cazul proiectelor care vizeaza actiuni de plantare si/sau defrisare, la momentul acordarii celei de-a doua transe de plata, se va prezenta autorizatia de plantare / autorizatia de defrisare (daca este cazul), documente conform legislatiei in vigoare.

In cazul producatorilor de seminte si material saditor, la momentul depunerii Cererii de finantare se va prezenta autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate si a materialului saditor, documente conform legislatiei in vigoare.

Conditia privind cresterea performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, nu se poate realiza daca solicitantul propune infiintare si/ sau reconversie in procent de 100%, fara a avea si alte activitati agricole productive care sa ii permita comercializarea procentului minim de 20% din valoarea primei transe, fara a se depasitermenul de plata de 31.12.2025.

In situatia in care suprafata declarata in Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decat cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, suprafetele si culturile declarate la APIA trebuie sa fie identice cu suprafetele si culturile completate de solicitant in Cererea de Finantare. Certificarea localizarii suprafetelor de teren se va realiza in conformitate cu inregistrarile  din APIA, in cazul in care apar diferente de localizare intre documentele ce atesta dreptul de folosire al terenurilor si inregistrarile din IACS.

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO