office@inspirepartner.ro

SUBMASURA 6.4

  Home / SUBMASURA 6.4

SUBMASURA 6.4

Sprijin pentru investitii in crearea  si dezvoltarea de activitati neagricole

Aplica acum!

Update 11 noiembrie 2021. Sesiunea de depunere proiecte s-a inchis dupa primele 5 zile de depuneri, cererile de finantare fiind duble fata de bugetul alocat.

Update 15 octombrie 2021. S-a publicat ghidul solicitantului in varianta finala. Il puteti vizualiza AICI

Anexa 7 varianta finala o gasiti AICI

Sesiunea de depunere proiecte va incepe pe 2 noiembrie, conform calendarului de depunere. Il puteti accesa AICI. Se vor depune in prima luna proiectele cu minim 60 puncte.

Update 27 septembrie 2021. S-a publicat calendarul revizuit al lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 6.4 se va lansa in luna OCTOMBRIE 2021. Calendarul il puteti vizualiza AICI

Update: S-a publicat calendarul orientativ a lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021. Astfel Submasura 6.4 se va lansa in luna SEPTEMBRIE 2021

S-a schimbat grila de punctaj. Noua grila de punctaj o regasiti AICI

Noutatile sunt:

Pot obtine punctaj care sa asigure finantarea si firmele nou infiintate daca desfasoara activitati de productie

S-au introdus 2 noi domenii de activitate punctate in grila:

 1. Proiecte ce propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului(ex:reciclare,fabricare peleți)-Maxim 70pc
 2. Proiecte ce propun spre finanțare servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software- Maxim 45pc

Proiecte cu cele mai mari sanse de finantare (conform Ghidului Consultativ)

I. PROIECTE CU 65 -70 PUNCTE (MAXIMUM DE PUNCTAJ ACORDAT)

Proiectul vizează activități de producție Se acorda pana la 200.000 euro fonduri nerambursabile. Aportul propriu este de 10%

     Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, pe care o gasiti AICI. Toate activitatile de productie se puncteaza cu 25 puncte, indiferent de * de pe ultima coloana.
 • Proiectul este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.                                                 
 •   *  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)
 • Proiectul este inițiat de solicitanți care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Solicitantul a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)
 • Pentru cele 5 puncte extra ca sa ajungem la 70 puncte, proiectelor trebuie sa aiba ca scop acțiuni de protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți etc.) pentru a obtine la P4.1- 10 puncte

II. PROIECTE CU 55 PUNCTE

 1. Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat- Se acorda pana la 200.000 euro fonduri nerambursabile. Aportul propriu este de 30%

 Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat (de ex: restaurante, parcuri de distractii, aventuri, acvatice, etc), în zone cu potențial turistic ridicat. Nu se incadreaza aici bungalow-urile, casutele, campingurile (acestea obtin maxim 50 puncte daca sunt in localitatile de mai jos si sunt detaliate la punctul III). Lista cu cele 17 localitati o gasiti AICI
 • *In cazul in care localitatea nu se incadreaza in localitatile cele mai bine punctate se scad intre 5 si 10 puncte. Lista completa a localitatilor eligibile o gasiti AICI
 • Proiectul este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.                                                 
 •   *  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)
 • Proiectul este inițiat de solicitanți care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Solicitantul a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)

2. Proiectul vizează activități de producție Se acorda pana la 200.000 euro fonduri nerambursabile. Aportul propriu este de 10%

     Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, pe care o gasiti AICI.
 • Proiectul este inițiat de o companie nou infiintata
 • Proiectul este inițiat de solicitanți care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Solicitantul a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)

III. PROIECTE CU 50 PUNCTE

 1. Proiectul vizează investiţii în activități turistice (de ex-bungalow, casute, camping, glamping, etc) în zonele cu potențial turistic ridicat- Se acorda pana la 200.000 euro fonduri nerambursabile. Aportul propriu este de 30%

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat. (de ex-bungalow, casute, camping, glamping, etc). Lista cu cele 17 localitati o gasiti AICI
 • *In cazul in care localitatea nu se incadreaza in localitatile cele mai bine punctate se scad intre 3 si 7 puncte. Lista completa a localitatilor eligibile o gasiti AICI
 • Proiectul este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.                                                 
 •   *  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)
 • Proiectul este inițiat de solicitanți care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Solicitantul a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)

2. Proiectul vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare)- Se acorda pana la 200.000 euro fonduri nerambursabile. Aportul propriu este de 30%

Criterii care trebuie indeplinite simultan:

 • Proiectul vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare)
 • Proiectul este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.                                                 
 •   *  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)
 • Proiectul este inițiat de solicitanți care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)
 • Solicitantul a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)

Aplica acum!

Cum se calculeaza fiecare CRITERIU de mai sus:

 1. In cazul in care Proiectul NU este inițiat de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol – SE SCAD 5pc
 • In cazul in care Proiectul NU este inițiat de o intreprindere activă, fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani– SE SCAD 10pc. Daca intreprinderea a avut profit in ultimul an si este activa de 2 ani, SE SCAD DOAR 5pc
 • In cazul in care Proiectul este inițiat de solicitanți care AU BENEFICIAT de finanțare în perioada de programare 2014– 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2)- SE SCAD 10pc
 • In cazul in care solicitantul NU a depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)- SE SCAD 5pc

Grila de punctaj completa o gasiti AICI

În cadrul acestui ghid apar și alte domenii de diversificare detaliate în continuare, astfel:

DOMENIILE DE DIVERSIFICARE acoperite in cadrul submasurii sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, infiintarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populatie, de ex: reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

 • Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
 • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural;
 • Sediul social al solicitantului trebuie sa fie situat in spatiul rural;

 CATI BANI PUTETI OBTINE

200.000 EURO, cu exceptia intreprinderilor care efectueaza transport de marfuri pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin aceasta submasura este de 10.000 euro, aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

Sprijinul public nerambursabil:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Construirea si amenajarea de: Parcuri pentru rulote, camping, casute, bungalow-uri conform cod CAEN 5530.
 2. Infiintarea unitatilor de productie in diferite domenii, mai putin cele agricole (Ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc)
 3. Infiintarea de cabinet medicale, inclusive stomatologice si veterinare.
 4. Achizitionarea mijloacelelor de transport specializate:
 5. Ambulanta umana;
 6. Autospeciala pentru salubrizare;
 7. Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
 8. Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
 9. Masina de maturat carosabilul;
 10. Auto betoniera;
 11. Autovidanja;
 12. Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).
 13. Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
 14. Ambulanta veterinara, masina de transport funerar
 15. Ambarcatiuni:
 16. barci cu rame, canotaci, caiace, canoe, barci cu vele
 17. ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 18. ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate transportului turistilor

NU SUNT ELIGIBILE urmatoarele cheltuieli:

 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru infiintare de agropensiuni, pensiuni si hoteluri.
 • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala;
 • Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat;
 • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica;
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare (onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de fezabilitate)
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 si anume:
 • dobanzi debitoare;
 • achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;
 • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
 • cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15- PNDR.

Ghidul Consultativ, pe care il puteti descarca AICI

Grila de punctaj o gasiti AICI

Lista codurilor CAEN eligibile pe Submasura 6.4 o gasiti AICI

Lista zonelor cu potential turistic ridicat, finantate prin Submasura 6.4 o gasiti AICI

Va rugam sa ne contactati dupa ce verificati documentele de mai sus

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO