office@inspirepartner.ro

HG. 807/2014

  Home / HG. 807/2014

HG. 807/2014

Stimularea investițiilor cu impact major în economie. HG. 807/2014

 

Valoarea proiectului de investitii: minimum 1 milion euro, fara tva

Cofinantare: intre 40 si 70% in functie de regiune. Intensitatea maxima a ajutorului de stat in functie de regiune o gasiti AICI

Bugetul anual mediu al schemei: 145 milioane euro

Numar estimat de proiecte finantate: 24

Incepere sesiune depunere: 15 iunie 2022

Incheiere sesiune depunere: 26 iulie 2022

Cine poate aplica: IMM, Companii mari, start-up,  cu un capital de minim 100.000 lei

Domenii eligibile: Industria prelucratoare, gestionarea deseurilor, constructii, hoteluri si restaurante, informatii si comunicatii, inginerie si consultanta tehnica, sanatate (asistenţă spitalicească, ambulatorie, stomatologica, cămine de bătrâni). Descarca lista codurilor CAEN eligibile.

Activitati eligibile:  Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară. Descarca lista codurilor CAEN eligibile.

Exemple de activitati finantabile: Construirea de hale, hoteluri, clinici medicale, achiziția de echipamente, software (max 50% din investitie). Nu este eligibilă renovarea de clădiri existente

Descarca ghid

Descarca ultimele modificari

 Descarca HG807/2014

Descarca Grila de punctaj

Descarca intensitatea ajutorului pe regiuni

Verifica sansele de finantare: Aplica acum!

 

Conditii de eligibilitate:

 • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate
 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat
 • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare

Cheltuieli eligibile:

Costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale :

 1. a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii noi sau cheltuieli cu plata chiria de max 22lei/mp/luna pe perioada de implementare a proiectului;
 • se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi,
 • Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani și trebuie să intre în vigoare la o data ulterioară datei depunerii cererii
 1. b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
 2. c) activelor necorporale-maxim 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

Cheltuieli neeligibile:

 • achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente;
 • achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc., – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor

 

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO