office@inspirepartner.ro

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Home / Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SUBMASURA  6.3Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Aplica acum!

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

 • fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

Conditii de eligibilitate.

Aplicantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;
 • sa aiba studii  minime de 8  clase;
 • sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare:
 • PFA -persoana fizica autorizata;
 • II-intreprindere individuala;
 • IF- intreprindere familiala;
 • SRL societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard). Calcularea SO se poate face pe site-ul Afir: https://so.afir.info/
 • este inregistrata cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primarie in Registrul agricol, de catre solicitant:
 • in nume propriu (persoana fizica) sau
 • sub forma de organizare juridica eligibila

In cadrul unei familii (sot/ sotie), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de IMPLEMENTAREA CORECTA a Planului de afaceri, pana la 31 decembrie 2025, fara a depasi trei ani  de la semnarea Deciziei de finantare.

IMPLEMENTAREA CORECTA a Planului de afaceri presupune indeplinirea in mod obligatoriu a urmatoarelor conditii:

 • comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • infiintarea platformelor/ amenajarilor privind gestionarea gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor;
 • stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este  inregistrata;
 • in cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de 6 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;
 • din Planul de afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a contractului cu mai mult de 15%.
Aplica acum!

Cheltuielile eligibile:

 • Capital de lucru (salarii, chirii, plata utilitati, etc)
 • Achizitia de teren sau material biologic
 • Efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol
 • Activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, indiferent de natura acestora.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte masuri care privesc activitati agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, pana la acordarea celei de-a doua transe de sprijin.

Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2/ 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.3, dar prin Cereri de finantare diferite.

Pentru exploatatii viticole

 • in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de  struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul MADR nr. 1205/2018. Lista arealelor viticole o gasiti AICI

Pentru exploatatii pomicole

 • in cazul plantatiilor pomicole existente sau vizate pentru infiintare/ reconversie, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa la Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptand culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putand fi infiintate pe intreg teritoriul national.
Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO