office@inspirepartner.ro

PNRR

  Home / PNRR

PNRR

PROGRAME 2022 in consultare publica

 

Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile

_________________________________

Update 31.03.2022. S-a publicat in aceasta noapte ghidul in forma finala.
Sesiunea de depunere incepe astazi.

Data si ora incepere depunere de proiecte: 31.03.2022. ora 10,00

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 31.05.2022, ora 17,00

S-au modificat pragurile pentru instalatii de capacitate pana la 1MW, astfel:

Proiectele pot avea capacitati instalate intre 0,2 MW (exclusiv) si 1 MW (inclusiv) pentru productia de energie electrica din surse solare si eoliene.

Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile, cu incadrarea in urmatoarele plafoane maxime:

 • 1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliana;
 • 750.000 Euro/MW pentru energia solara.

Plafoanele mentionate mai sus includ si componenta de stocare, aceasta avand un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat solicitat.

Ajutorul se acorda in lei sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate si nu poate depasi, conform prevederilor Regulamentului, 15 milioane EUR pe intreprindere, pe proiect de investitii, echivalent in lei la cursul mediu de schimb de 4,98 lei/euro.

O alta modificare importanta este specificarea urmatoare:

Consumul propriu in cadrul societatii sau grupului de societati se refera la energia produsa si livrata local, fara a tranzita retelele de transport si distributie.

Ghidul final il puteti descarca AICI

Grila de punctaj o puteti descarca AICI

Ce se finanteaza?

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate, ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat

 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate, ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat

Cine poate aplica?

Societăţile (IMM si intreprinderi mari, inclusiv intreprinderi nou înființate), care au autorizat codul CAEN 3511 – Producția de energie electrică

Cati bani puteti obtine:

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

650.000 Euro/MW pentru energia eoliană

425.000 Euro/MW pentru energia solară

Pentru proiecte cu urmatoarea capacitate instalata, suma maxima este de 30 milioane Euro pe întreprindere, pe proiect de investiții, cu aport propriu de 50%

 • mai mare de 25 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene;
 • mai mare de 40 MW pentru producția de energie electrică din surse solare.

Pentru proiecte cu urmatoarea capacitate instalata, suma maxima este de 15 milioane Euro pe întreprindere, pe proiect de investiții, cu finantare 100% nerambursabila din costurile eligibile* 

 • cuprinse între 1 MW (exclusiv) și 40 MW (inclusiv) – pentru producția de energie electrica din surse solare
 • cuprinse între 1 MW(exclusiv) și 25 MW(inclusiv) – pentru producția de energie electrica din surse eoliene

* Costurile eligibile reprezinta diferența dintre costul investițional al unei centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie regenerabilă. Acestea se calculeaza dupa o formula data.

Proiectele se evalueaza dupa urmatoarele criterii:

 Criteriul 1- Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de producție – maxim 75 puncte;

 • va obține un punctaj maxim (75 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat, iar în funcție de această ofertă se calculează punctajul aferent acestui criteriu pentru celelalte oferte

Criteriul 2- Capacități de stocare asumate în proiect – maxim 10 puncte.

 • 10 puncte pentru o capacitate a instalației de stocare de minim 20%. Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la puterea nominală a centralei RES) pentru o perioadă de minim 12 minute
 • 5 puncte pentru o capacitate a instalației de stocare de minim 10%. Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la puterea nominală a centralei RES) pentru o perioadă de minim 6 minute

Criteriul 3 – Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel puțin 50% din volumul de energie electrică generat în cadrul proiectului – maxim 15 puncte.

 • utilizarea a cel puțin 50% din energia produsă pentru consumul propriu al beneficiarului- 15 puncte

Cerințe tehnice minime pentru echipamentele incluse în proiecte

 1. Pentru panouri fotovoltaice:

Eficiența panourilor trebuie să fie:

 •  > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;
 •  > 18% pentru panouri policristaline din siliciu;
 •  > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente.

Condiții standard de testare (STC):

 •  radiație solară 1000 W/m2;
 •  masa aerului AM 1,5;
 •  temperatura celulei 25°C.
 1. Invertoare:

Conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020;

 • eficiență europeană: > 97%.
 1. Sisteme de stocare:
 •  Fără tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH
 1. Turbine eoliene
 •  Să respecte IEC/SR EN 61400
 •  Clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din zona instalării
Producția minimă:
 1. Pentru proiecte fotovoltaice: Factor de capacitate de minim 13%, reprezentând echivalentul a 1138 h/an de funcționare la capacitatea instalată
 2. Pentru proiecte eoliene: Factor de capacitate de minim 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcționare la capacitatea instalată
Aplica acum!

 

COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII

___________________

Se adreseaza institutiilor publice si asociatiilor de locatari.

Renovare integrata, energetica sau sociala- 90% din alocarea totală va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare

Cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării

Finantare 100% nerambursabila. Valoarea maximă eligibilă a proiectului:

Pentru renovare integrata:
cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 500 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

Pentru renovare energetica:
cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică* de 500 Euro/m2 (arie desfășurată ***), fără TVA.
cost unitar pentru lucrările de renovare moderată ** de 440 Euro/m2 (arie desfășurată ***), fără TVA
cost unitar pentru lucrările conexe* de 500 Euro/m2 (arie desfășurată ***), fără TVA.

Pentru renovare moderata in cazul blocurilor de locuinte: 
cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
 • Data deschidere apel de proiecte: 1 martie 2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022
Aplica acum!

 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

_____________________________

Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Se adreseaza unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor UAT 

Calendarul depunerii cererilor de finanțare: 

 • Deschiderea apelului de proiecte:                                                  1 martie 2022, ora 10:00
 • Începerea depunerii de proiecte:                                                   1 aprilie 2022, ora 10:00
 • Închiderea depunerii de proiecte:                                                 30 mai 2022,     ora 23:59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare:   31 iulie 2022.

Categorii de investitii:

I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

I.4 –  Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Aplica acum!
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

_________________________________

Termen limita depunere: 45 de zile de la data publicării, în Monitorul Oficial, a Normelor methodologice

Cine poate aplica: Unități administrativ – teritoriale

Valoarea grantului: Bugetul este de 1.5 miliarde euro

Activitati eligibile: Finanțarea înființării de noi sisteme de distribuție de gaze naturale, extinderea acestora, precum și modernizarea, prin transformarea celor existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale

Aplica acum!

 

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO