office@inspirepartner.ro

AJUTOR PENTRU SECTORUL CULTURAL

    Home / AJUTOR PENTRU SECTORUL CULTURAL

AJUTOR PENTRU SECTORUL CULTURAL

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

Valoarea proiectului de investitii: granturi în cuantum de 20% din scaderea cifrei de afaceri in anul 2020 fata de 2019, dar nu mai mult de 200.000 euro

Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020.

Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 şi cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020;

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), alin. (3) și alin. (4) ale prezentului articol, este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/ selectată şi remunerat/ remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/ autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant

Cofinantare: 0

Bugetul anual mediu al schemei: 28 mil euro

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata către fiecare beneficiar se va face proporțional, prin aplicarea la suma solicitată a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totală a cererilor aprobate

Numar estimat de proiecte finantate: 6000

Incepere sesiune depunere: iunie-septembrie 2022

Cine poate aplica:

Intreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Domenii eligibile: reproducerea inregistrarilor, vânzarea cărților, vânzarea de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, producție cinematografică, productia video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, activități fotografice. Lista codurilor CAEN o gasiti AICI

Conditii de eligibilitate:

existenţa raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;

corespondenţa dintre baza de calcul anuală obţinută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 şi 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate şi asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;

faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de minimis va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicaţia informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme;

Cheltuieli eligibile:

 (a) obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.

(b) din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

(c) orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;

Nu sunt eligibile cheltuielile deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/de minimis, acordate beneficiarului.

Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni, de la data primei plăţi

Descarca ghid

Descarca coduri CAEN eligbile

Aplica acum!

 

Numele dumneavoastra complet
Doar numere, format 0786257538
Va rog sa introduceti emailul dumneavoastra
Doar numere, fara RO